CENNIK

Przed podjęciem decyzji o zakupie abonamentu, istnieje możliwość 7 dniowego bezpłatnego dostępu do programu interpretacja.com.
Dostęp testowy przyznawany jest dla każdego nowego użytkownika programu.W czasie korzystania z okresu testowego, użytkownik ma dostęp do wszelkich funkcji programu. 

Poniższe ceny obowiązują od dnia 01.06.2016r.

360 pełnych dni kalendarzowych licząc od zawarcia umowy i uregulowaniu opłaty abonamentowej, która wynosi 99 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Do powyższej kwoty zostanie naliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki